mri-magnetic-resonance-rezonan-magnetyczny

Rezonans magnetyczny (MRI) to nieinwazyjne badanie obrazowe, które wykorzystuje silne pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania szczegółowych obrazów wewnętrznych struktur ciała. W trakcie badania pacjent jest umieszczany wewnątrz tunelu MRI, gdzie poddawany jest silnemu polu magnetycznemu. W odpowiedzi na pole magnetyczne, atomy wodoru wewnątrz organizmu emitują fale radiowe, które są rejestrowane przez urządzenie MRI i przekształcane w szczegółowe obrazy tkanek i narządów. Rezonans magnetyczny może być stosowany w diagnostyce różnych chorób i urazów, takich jak urazy mózgu, choroby układu krążenia, nowotwory i wiele innych. MRI jest uważany za jedno z najdokładniejszych badań obrazowych i często stosowany jest jako uzupełnienie innych badań diagnostycznych.

Kiedy stosujemy rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny (MRI) jest stosowany w diagnostyce różnych chorób i urazów, szczególnie wtedy, gdy inne badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa, nie dostarczają wystarczającej ilości informacji. MRI może być wykorzystywany w badaniach takich jak:

 • Choroby neurologiczne: MRI mózgu jest często wykonywane w celu wykrycia chorób takich jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona czy guzy mózgu.
 • Choroby kręgosłupa: MRI kręgosłupa jest używany do diagnozowania chorób kręgosłupa, takich jak przepuklina dysku lub stenoza kręgosłupa.
 • Choroby serca i naczyń krwionośnych: MRI serca jest stosowane w celu diagnozowania chorób serca, takich jak choroba niedokrwienna serca czy zaburzenia rytmu serca.
 • Choroby stawów i tkanek miękkich: MRI stawów jest stosowany do diagnozowania chorób stawów, takich jak zapalenie stawów czy urazy stawów.
 • Nowotwory: MRI jest często stosowane w celu diagnozowania nowotworów, a także w celu monitorowania skuteczności leczenia.

Rezonans magnetyczny jest często wybierany jako badanie diagnostyczne ze względu na swoją wysoką czułość i specyficzność, co oznacza, że jest w stanie wykryć nawet najmniejsze zmiany wewnątrz ciała.

Krótka historia 

Historia rezonansu magnetycznego (MRI) sięga lat 40. XX wieku, kiedy to zaczęto badać zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Pierwsze obrazy uzyskano w 1973 roku, dzięki pracy amerykańskiego naukowca Paula Lauterburra i brytyjskiego fizyka Petera Mansfielda, którzy odkryli, jak uzyskać obrazy z wykorzystaniem pola magnetycznego i fali radiowej. Odkrycie to przyniosło rewolucję w dziedzinie diagnostyki obrazowej, umożliwiając uzyskanie dokładnych i precyzyjnych obrazów wewnątrz ciała bez konieczności stosowania promieniowania jonizującego, które jest szkodliwe dla organizmu. W latach 80. i 90. XX wieku, dzięki rozwojowi technologii komputerowej oraz polepszeniu jakości obrazów, MRI stało się powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną. Obecnie, MRI jest wykorzystywany w różnych dziedzinach medycyny, pozwalając na wczesne wykrycie chorób, monitorowanie efektów leczenia oraz planowanie interwencji chirurgicznych.

Jak przygotować się do reznonansu?

Przygotowanie do badania rezonansu magnetycznego (MRI) zależy od rodzaju badania, które zostanie wykonane. Przed badaniem pacjent powinien poinformować personel medyczny o swoim stanie zdrowia, w szczególności o wszelkich chorobach, dolegliwościach bólowych, schorzeniach neurologicznych, chorobach serca czy chorobach nerek, a także o wszelkich przeprowadzanych terapiach farmakologicznych lub zabiegach medycznych. Przed badaniem, pacjent musi usunąć z siebie wszelkie metalowe przedmioty, takie jak biżuteria, klucze, zegarki, karty kredytowe czy protezy dentystyczne. Pacjent powinien również nosić wygodną i luźną odzież, która nie zawiera metalowych elementów. W przypadku niektórych badań, np. badania jamy brzusznej lub miednicy, pacjent powinien być na czczo przez co najmniej 4 godziny przed badaniem. Przed wykonaniem badania pacjent powinien poinformować lekarza lub technika radiologii o wszelkich obawach lub pytanich dotyczących badania. Podczas badania, pacjent powinien pozostać spokojny i zrelaksowany, gdyż ruchy ciała mogą wpłynąć na jakość uzyskiwanych obrazów.

Zalety rezonansu magnetycznego

Oto niektóre z głównych zalet rezonansu magnetycznego (MRI):

 • Bezpieczeństwo: MRI nie wykorzystuje promieniowania jonizującego, co oznacza, że jest bezpieczniejsze dla pacjentów, szczególnie dla dzieci i kobiet w ciąży.
 • Szczegółowość: MRI jest bardzo skuteczne w wykazywaniu szczegółowych obrazów miękkich tkanek i organów, takich jak mózg, serce, wątroba, płuca, stawy i mięśnie.
 • Wczesna diagnoza: MRI może wykazywać zmiany patologiczne na bardzo wczesnym etapie, co pozwala na wczesną diagnozę chorób i zwiększa skuteczność leczenia.
 • Brak bólu i inwazyjności: MRI jest nieinwazyjnym badaniem, które nie powoduje bólu ani dyskomfortu u pacjenta.
 • Bardzo dokładne obrazy: MRI jest bardzo dokładnym badaniem obrazowym, które pozwala na wykazanie nawet najmniejszych zmian i anomalii.
 • Możliwość wykonywania wielu badań: MRI jest przydatne w diagnostyce wielu chorób, w tym chorób mózgu, chorób serca, chorób kręgosłupa, chorób stawów, nowotworów i wielu innych.
 • Badanie całego ciała: MRI pozwala na jednoczesne badanie różnych części ciała, co jest szczególnie przydatne w przypadku chorób związanych z układem krążenia lub chorób nowotworowych.
 • Bezbolesne badanie: MRI nie powoduje bólu ani dyskomfortu, co jest szczególnie ważne w przypadku pacjentów z bólem lub chorobami, które powodują dyskomfort.

Podsumowując, MRI jest bardzo skutecznym badaniem obrazowym, które pozwala na dokładne diagnozowanie wielu chorób i zmian patologicznych w organizmie, bez wykorzystywania promieniowania jonizującego i bez powodowania bólu lub inwazyjności.

Wady rezonansu magnetycznego

Oto niektóre z głównych wad rezonansu magnetycznego (MRI):

 • Koszty: MRI jest jednym z najdroższych badań obrazowych, co oznacza, że nie zawsze jest dostępne dla wszystkich pacjentów, zwłaszcza w krajach o słabych zasobach finansowych.
 • Czas trwania badania: MRI wymaga czasu na wykonanie badania, co może być uciążliwe dla niektórych pacjentów, zwłaszcza dla tych, którzy są niespokojni lub claustrofobiczni.
 • Niedostępność dla pacjentów z wszczepionymi urządzeniami medycznymi: Niektóre pacjenci z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, takimi jak stenty lub rozruszniki serca, mogą nie kwalifikować się do MRI ze względu na możliwe ryzyko niepożądanych skutków.
 • Możliwość wystąpienia niepożądanych skutków: Podobnie jak w przypadku CT, MRI wykorzystuje środki kontrastowe, które mogą powodować niepożądane skutki, takie jak reakcje alergiczne.
 • Brak przydatności w niektórych przypadkach: MRI może być mniej przydatne w przypadkach, gdy zainteresowanie skupia się na badaniu kości lub innych tkanek, które nie są dobrze widoczne na MRI.

Podsumowując, rezonans magnetyczny jest skutecznym badaniem obrazowym, ale ma również pewne wady, takie jak koszty, czas trwania badania i możliwość wystąpienia niepożądanych skutków. MRI może być również niewskazane dla niektórych pacjentów z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, a niektóre tkanki mogą być lepiej widoczne na innych badaniach obrazowych, takich jak CT.

Kto wykonuje takie badanie?

Rezonans magnetyczny (MRI) jest wykonywany przez wykwalifikowany personel medyczny, który posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju badań. Zazwyczaj badanie przeprowadza specjalista radiologii lub technik radiologii, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty i szkolenia z zakresu MRI. Technik radiologii jest odpowiedzialny za przygotowanie pacjenta do badania, zapewnienie mu komfortu i bezpieczeństwa w trakcie procedury oraz przeprowadzenie badania zgodnie z zaleceniami lekarza lub radiologa. Specjalista radiologii jest odpowiedzialny za interpretację wyników badania, czyli analizę uzyskanych obrazów i udzielenie odpowiedzi na pytania diagnostyczne postawione przez lekarza prowadzącego. W trakcie badania, personel medyczny może również komunikować się z pacjentem poprzez mikrofon i głośnik, co pozwala na monitorowanie jego stanu oraz zapewnienie mu wsparcia i poczucia bezpieczeństwa.