placebo

Efekt placebo jest wykorzystywany w medycynie od dawna. Po raz pierwszy stosowany był w starożytności. Okazuje się, że efekt placebo może mieć korzystne działanie dla pacjenta. Warto dowiedzieć się, na czym polega.

efekt placebo

Okazuje się, że badania kliniczne stosuje się w celu określenia skuteczności nowego preparatu, który ma zostać wprowadzony do obrotu. W takim przypadku analizowane są wszelakie czynniki. Mowa tutaj na przykład o czasie reakcji organizmu na substancje czynne, a także szybkość wchłaniania leku. Ponadto istotne jest jego rozmieszczenie w poszczególnych narządach pacjenta. Dodatkowo badany jest wpływ substancji na metabolizm oraz ewentualne skutki uboczne, z którymi zawsze trzeba się liczyć. Żeby skutecznie zweryfikować poprawność uzyskanych wyników, stosowany jest tak zwany efekt placebo.

Czym jest placebo?

Co ciekawe, placebo nazywane jest między innymi metodą postępowania z pacjentem, która z medycznego punktu widzenia nie może być skuteczne, w celu walki z konkretnym schorzeniem bądź objawem. Istnieje też pewna analogia. Efektem placebo nazywane są sytuacje, w których pacjent po spożyciu substancji niebędącej lekiem, odczuwa poprawę swoje stanu zdrowia, co jest możliwe do zrealizowania. Jest to prawdziwy fenomen, który został zaobserwowany już w czasach starożytności. Jednakże obecnie jego wykorzystywanie podlega starannej kontroli, co jest priorytetem dla lekarzy.

Warto też wiedzieć, że stosowanie placebo w terapii medycznej pacjentów nierzadko odbywa się tylko przy zastosowaniu ściśle określonych zasad, które zawarte są w tak zwanej Deklaracji Helsińskiej. Oprócz tego normy określone są w dyrektywach Unii Europejskiej, a także Światowej Organizacji Zdrowia. Co istotne, dokumenty te stanowią, iż efekt placebo może zostać zastosowaniu w przypadku badania klinicznego tylko w sytuacji, w której nie istnieje sprawdzona terapia konkretnego schorzenia. Inną możliwością dopuszczenia placebo jest sytuacja, gdy pojawiają się uzasadnione medycznie przyczyny, które wskazuję, iż jest to wymagane w celu określenia skuteczności, a ponadto bezpieczeństwa danej terapii eksperymentalnej. W praktyce okazuje się, że w przypadku badań wielu nowych środków farmakologicznych wykorzystywany jest efekt placebo.

Efekt nocebo

Warto też powiedzieć o ciekawostce, która mówi, że medycyna zna także pojęcie efektu nocebo. Pojawia się to w przypadku, kiedy pacjent, nie wierząc w skuteczność konkretnego leku, zaczyna odczuwać niepożądane skutki uboczne. Mowa tutaj przede wszystkim o bólach głowy, problemach ze snem, tachykardii, wymiotach, a także biegunce. Trzeba wiedzieć o tym, że efekt nocebo nierzadko pojawia się też po zastosowaniu placebo zamiast środka farmakologicznego. Taka sytuacja pojawia się wtedy, kiedy po otrzymaniu obojętnej dla ludzkiego organizmu pigułki, osoba zaczyna czuć się źle. Mowa tutaj przede wszystkim o pacjentach, którzy chorują na hipochondrię, a także depresję.

Efekt placebo

Należy też powiedzieć o efekcie placebo w procesie leczenia. Pomimo tego że mowa tutaj nie o leku, jest to często stosowane w procesie terapeutycznym. Ponadto efekt placebo często daje bardzo skuteczne efekty. Podawany jest w celu wywołania u chorego efektu podobnego do reakcji, jaka może zostać spowodowana przez standardowe środki medyczne. Warto trochę powiedzieć o istocie tej metody. Opiera się ona na słusznym założeniu, iż umysły większej części ludzi są w stanie zareagować nie tylko na konkretny lek, lecz na przekonanie, iż owa substancja działa korzystnie na organizm. W przypadku uwierzenia w skuteczność danej terapii, z dużą szansą okazuje się ona dla chorego skuteczna. Dlatego efekt placebo jest stosowany powszechnie od czasów średniowiecza.

Lecznicza siła umysłu

W praktyce okazuje się, że źródłem tego efektu jest przede wszystkim ludzka psychika. Skuteczność efektu placebo została udowodniona w czasie neutralizowania różnych objawów oraz schorzeń. Trzeba wymienić tutaj przede wszystkim ból spowodowany przez wszelakie czynniki, a także astmę oskrzelową. Dodatkowo nie można zapomnieć o nadciśnieniu tętniczym, chorobach wrzodowych, a także nadczynności tarczycy. Efekt placebo stosowany jest również w przypadku powikłań poszczepiennych, stanów lękowych, zaburzeń nastroju, a także zaburzeń depresyjnych.

Trzeba też wiedzieć o tym, że placebo ma także zastosowanie w powstrzymywaniu objawów, które towarzyszą w chorobie Parkinsona. Mowa tutaj przede wszystkim o stopniowej degradacji struktur mózg oraz na obumieraniu neuronów, które odpowiedzialne są za wydzielanie odpowiedniej ilości dopamina. Warto też wiedzieć o tym, że z eksperymentów medycznych jasno wynika, iż pacjenci z wszczepionym stymulatorem pozbyli się wszelkich objawów, które towarzyszą chorobie po uzyskaniu potwierdzenia oraz zapewniania, iż urządzenie zostało w danej chwili włączone. Jednakże w realiach takie zdarzenie nie miało jednak miejsca, a działanie, które podjęli lekarze, zostało sklasyfikowane jako standardowe podanie placebo. Okazuje się, że ten efekt może w medycynie spowodować prawdziwe cuda. Ponadto jest stosowany w przypadku badań nad nowymi lekami.