nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze wiąże się z podwyższonymi parametrami ciśnienia tętniczego krwi i w obecnych czasach stanowi spory problem zdrowotny dla wielu ludzi. Dlatego warto dowiedzieć się na jego temat nieco więcej, a także zapoznać się z jego głównymi objawami, przyczynami, a także możliwościami leczenia.

Nadciśnienie tętnicze

Normy ciśnienia tętniczego krwi


Ciśnienie tętnicze krwi można uznać za prawidłowe, jeśli mieści się w pewnych normach. Natomiast w przypadku nadciśnienia tętniczego spoczynkowe wartości ciśnienia przewyższają ustalone normy. Za prawidłowe uznaje się ciśnienie mniejsze niż 140/90 mmHg (skurczowe 140 mmHg i rozkurczowe 90 mmHg). Utrzymujące się wyższe poziomy ciśnienia mogą świadczyć o problemach zdrowotnych.

Objawy nadciśnienia tętniczego


U wielu pacjentów nadciśnienie tętnicze nie daje znaczących objawów, dlatego bardzo często wykrywa się je zbyt późno. Jednak u niektórych osób w przypadku pierwotnego nadciśnienia tętniczego mogą się pojawiać dość charakterystyczne objawy, dzięki którym można podejrzewać zwiększone parametry ciśnienia. Wśród nich można wskazać między innymi bóle głowy, szumy uszne oraz zaburzenia widzenia. Oprócz tego mogą się pojawić również nudności, a także odczuwalny dyskomfort w klatce piersiowej. Część osób może odczuwać zmęczenie, a nawet problemy ze snem.

Objawy wtórnego nadciśnienia


Nadciśnienie może również występować w wersji wtórnej. W tym przypadku mogą pojawiać się dość zróżnicowane objawy ze strony różnych narządów. Wtórne nadciśnienie tętnicze można stwierdzić poprzez wyczucie w badaniu powiększonych nerek, a także stwierdzenie przerostu serca lub nieprawidłowych badań dna oka. Oprócz tego o wtórnym nadciśnieniu tętniczym mogą również świadczyć takie objawy jak różne wartości ciśnienie mierzone na różnych ramionach, stwierdzenie szmerów w sercu, a także osłabienie tętna na kończynach dolnych. W przypadku pojawienia się takich objawów warto skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Przyczyny nadciśnienia


Przyczyny nadciśnienia tętniczego również mogą być zróżnicowane i zależne są od jego charakteru, ponieważ wyróżnia się zarówno nadciśnienie pierwotne, jak i wtórne. Jednak w obecnych czasach najczęściej rozpoznawane jest nadciśnienie pierwotne, czyli takie, którego przyczyna nie jest ustalona. Natomiast w przypadku nadciśnienia wtórnego istnieją pewne czynniki, które mogą powodować pojawienie się problemów zdrowotnych. Wśród nich można wymienić przede wszystkim schorzenia obejmujące:

  • nerki,
  • tętnice,
  • działanie gruczołów dokrewnych,
  • działanie układu nerwowego.

Oprócz tego przyczyną pojawienia się wtórnego nadciśnienia tętniczego może być nadmierne stosowanie leków, spożywanie alkoholu i narkotyków, a także odczuwanie wielu sytuacji stresowych w życiu.

Czynniki ryzyka nadciśnienia


Istnieją również pewne czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego, które w znaczący sposób zwiększają szansę jego pojawienia się u osób zdrowych. Wśród najczęściej pojawiających się czynników ryzyka w tym przypadku można przede wszystkim wymienić stosowanie nieprawidłowej diety, która może być powiązana z nadmierną masą ciała i otyłością, a także zmniejszoną ilością aktywności fizycznej w codziennym życiu. Oprócz tego czynniki ryzyka obejmują również płeć męską, określony wiek, a także duże ilości stresu odczuwanego w codziennym życiu.

Rozpoznanie nadciśnienia


W przypadku wielu osób istotne jest rozpoznanie nadciśnienia tętniczego w odpowiednim momencie. Cały proces diagnostyczny składa się z różnych elementów i obejmuje między innymi potwierdzenie rozpoznania oraz określenie możliwych przyczyn choroby. Oprócz tego istotne jest także oszacowanie możliwości pojawienia się powikłań oraz chorób współistniejących. Rozpoznanie choroby przez lekarza głównie opiera się na zmierzeniu ciśnienia tętniczego oraz stwierdzeniu jego nieprawidłowych parametrów, ale także na rozmowie przeprowadzonej z pacjentem.

Leczenie nadciśnienia


Leczenie nadciśnienia tętniczego jest niezwykle istotne. Dzięki niemu możliwe będzie zapobieganie pojawieniu się negatywnych następstw tego rodzaju problemów zdrowotnych. Sposoby oraz metody leczenia nadciśnienia mogą być różne, jednak zawsze będą zależne od specyfiki problemów pacjenta oraz poszczególnych aspektów jego życia. Na początek pacjentom zalecana jest zmiana stylu życia, która może spowodować unormowanie się parametrów ciśnienia tętniczego. Jednak jeśli to rozwiązanie nie jest skuteczne to najczęściej wdraża się leczenie farmakologiczne, czyli przyjmowanie odpowiednich leków.

Ryzyko związane z nadciśnieniem


Nadciśnienie tętnicze krwi może stać się niebezpieczne dla człowieka, zwłaszcza jeśli się o nim nie wie i nie jest leczone. Nadciśnienie tętnicze może powodować szereg negatywnych dla zdrowia konsekwencji oraz powikłań, które mogą wpłynąć na komfort codziennego funkcjonowania. Podwyższone parametry ciśnienia tętniczego krwi mogą prowadzić przede wszystkim do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak na przykład:

  • miażdżyca,
  • niewydolność serca,
  • zawał serca,
  • udar.