choroby serca

W Polsce choroby serca stanowią poważny problem zdrowotny, dotykający wielu obywateli. Najczęstszymi schorzeniami serca występującymi u Polaków są choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność serca. Nie tylko te trzy choroby mają duży wpływ na jakość życia pacjentów i wymagają odpowiedniej diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Chorób serca jest znacznie więcej a my omówimy 10 najczęściej występujących:

Choroba wieńcowa – najczęściej występująca choroba serca

Choroba wieńcowa (zwana również niedokrwienną chorobą serca) jest jednym z najczęstszych schorzeń serca, szacuje się że każdego roku zapada na nią około 300 nowych osoba na każde 100 000 ludności. Jest spowodowana zwężeniem lub blokadą tętnic wieńcowych, które dostarczają krew do serca. Najczęstszą przyczyną choroby wieńcowej jest rozwój blaszek miażdżycowych na ścianach tętnic wieńcowych, składających się głównie z tłuszczu, cholesterolu i innych substancji. Te blaszki miażdżycowe mogą powodować zwężenie światła naczyń wieńcowych, co ogranicza przepływ krwi do mięśnia sercowego.

Głównym objawem choroby wieńcowej jest dławica piersiowa, która manifestuje się jako uczucie ucisku, ściskania lub bólu w klatce piersiowej. Ból ten może promieniować do ramion, szyi, szczęki lub pleców. Czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo rozwoju choroby wieńcowej obejmują palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, otyłość, brak aktywności fizycznej, niezdrową dietę, cukrzycę oraz dziedziczne predyspozycje.

Choroba wieńcowa jest stanem przewlekłym, który może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zawał serca (w przypadku całkowitego zamknięcia tętnicy wieńcowej), niewydolność serca, arytmie serca czy nawet nagła śmierć sercowa. W celu diagnozy i leczenia choroby wieńcowej stosuje się różne metody, takie jak testy obciążeniowe, koronarografia, farmakoterapia, zabiegi rewaskularyzacyjne (np. przezskórna interwencja wieńcowa) oraz zmiany stylu życia, takie jak zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna i rzucenie palenia. Wczesne rozpoznanie i skuteczne zarządzanie chorobą wieńcową mogą znacznie poprawić rokowanie i jakość życia pacjentów.

nadciśnienie tętnicze
nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze – cichy zabójca

Nadciśnienie tętnicze, znane również jako wysokie ciśnienie krwi, jest stanem, w którym ciśnienie krwi utrzymuje się na wyższym poziomie niż norma. Wysokie ciśnienie krwi występuje, gdy siła, z jaką krew napiera na ściany tętnic, jest wyższa niż oczekiwana.

Nadciśnienie tętnicze jest często nazywane „cichym zabójcą”, ponieważ często nie powoduje żadnych widocznych objawów i może pozostawać niezauważone przez długi czas. Jednakże, jeśli nie jest kontrolowane, nadciśnienie tętnicze może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak choroba wieńcowa, niewydolność serca, udar mózgu, choroba nerek oraz problemy z naczyniami krwionośnymi.

Czynniki ryzyka związane z nadciśnieniem tętniczym obejmują otyłość, niezdrową dietę (z nadmiarem soli i nasyconych tłuszczów), brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu, nadużycie alkoholu, stres oraz dziedziczne predyspozycje.

Diagnoza nadciśnienia tętniczego opiera się na pomiarze ciśnienia krwi za pomocą mankietu naramiennego i stetoskopu lub automatycznego monitora ciśnienia krwi. Jeśli stwierdzi się wysokie ciśnienie krwi, istnieje konieczność regularnego monitorowania ciśnienia i współpracy z lekarzem w celu określenia najlepszego planu leczenia.

Leczenie nadciśnienia tętniczego może obejmować zmiany stylu życia, takie jak zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, ograniczenie spożycia soli i alkoholu, rzucenie palenia oraz farmakoterapię w postaci leków przeciwnadciśnieniowych. Ważne jest regularne monitorowanie ciśnienia krwi i utrzymanie odpowiedniego poziomu w celu zmniejszenia ryzyka powikłań związanych z nadciśnieniem tętniczym.

Niewydolność serca

Niewydolność serca jest stanem, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu. Może to być wynikiem osłabienia mięśnia sercowego lub zaburzeń w pracy zastawek serca, które regulują przepływ krwi wewnątrz serca.

Niewydolność serca może dotyczyć jednej lub obu komór serca. Jeśli dotyczy lewej komory, nazywana jest niewydolnością serca lewokomorową, a jeśli dotyczy prawej komory, nazywana jest niewydolnością serca prawokomorową.

Objawy niewydolności serca mogą obejmować duszność, uczucie zmęczenia i osłabienia, obrzęki nóg i stóp, przyspieszone bicie serca, kaszel, uczucie ucisku w klatce piersiowej oraz problemy z oddychaniem podczas wysiłku lub w nocy.

Niewydolność serca może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, choroby zastawkowe serca, zapalenie mięśnia sercowego, choroba tarczycy, niewłaściwe funkcjonowanie mięśnia sercowego oraz niezdrowy styl życia.

Leczenie niewydolności serca może obejmować stosowanie leków, które pomagają wzmocnić skurcze serca, kontrolowanie czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, zmiany w diecie, ograniczenie spożycia sodu, kontrolowanie płynów, regularną aktywność fizyczną oraz w niektórych przypadkach interwencję chirurgiczną, taką jak wszczepienie stymulatora serca lub przeszczepienie serca.

Ważne jest, aby niewydolność serca była diagnozowana i leczona we wczesnym stadium, aby zmniejszyć ryzyko powikłań i poprawić jakość życia pacjenta. Regularne monitorowanie stanu zdrowia u lekarza i przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia są kluczowe w zarządzaniu niewydolnością serca.

Choroba zastawkowa serca

Choroba zastawkowa serca dotyczy zaburzeń struktury lub funkcji zastawek serca. Zastawki serca pełnią rolę zaworów, które regulują przepływ krwi między różnymi komorami serca oraz między sercem a naczyniami krwionośnymi. Choroba zastawkowa może prowadzić do zwężenia zastawek (zwane stenozą) lub ich niedomykalności (zwane niewydolnością).

Najczęstsze rodzaje choroby zastawkowej serca to:

 • Zwężenie zastawki aortalnej: Polega na zwężeniu zastawki między lewą komorą serca a aortą, co utrudnia przepływ krwi z lewej komory do aorty i dalszych naczyń. Może to prowadzić do zwiększonego obciążenia serca i niewydolności serca.
 • Niewydolność zastawki aortalnej: W tym przypadku zastawka aortalna nie domyka się prawidłowo, co powoduje cofanie się krwi z aorty do lewej komory serca. To również powoduje obciążenie serca i niewydolność serca.
 • Zwężenie zastawki mitralnej: Dotyczy zwężenia zastawki między lewym przedsionkiem a lewą komorą serca. Zmniejsza to przepływ krwi między tymi dwoma obszarami serca i może prowadzić do nagromadzenia się płynu w płucach i duszności.
 • Niewydolność zastawki mitralnej: W przypadku niewydolności zastawki mitralnej zastawka ta nie domyka się odpowiednio, co powoduje cofanie się krwi z lewej komory do lewego przedsionka serca. To z kolei może prowadzić do przeciążenia serca i niewydolności serca.

Choroba zastawkowa serca może być spowodowana wrodzonymi wadami zastawek, zakażeniem zastawkowym, miażdżycą, urazem lub starzeniem się. Objawy choroby zastawkowej mogą obejmować duszność, osłabienie, obrzęki nóg, nieregularny rytm serca i ból w klatce piersiowej.

Leczenie choroby zastawkowej serca może obejmować zarówno terapię farmakologiczną, jak i interwencje inwazyjne, takie jak naprawa lub wymiana zastawki serca za pomocą procedury chirurgicznej lub przezskórnej interwencji. Regularne monitorowanie i kontrola choroby zastawkowej są ważne dla utrzymania zdrowia serca i poprawy jakości życia pacjentów.

arytmia serca
arytmia serca

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym rytm serca staje się nieregularny. Normalny rytm serca regulowany jest przez układ bodźcoprzewodzący serca, który kontroluje kolejność skurczów serca. W przypadku arytmii dochodzi do zakłóceń w tym układzie, co może prowadzić do zbyt szybkiego, zbyt wolnego lub nieregularnego rytmu serca.

Istnieje wiele rodzajów arytmii serca, w tym:

 • Tachykardia: Jest to przyspieszone bicie serca, czyli rytm serca powyżej 100 uderzeń na minutę. Może to być wynikiem różnych czynników, takich jak stres, wysiłek fizyczny, nadużycie substancji, problemy hormonalne czy choroby serca.
 • Bradykardia: Jest to spowolnione bicie serca, czyli rytm serca poniżej 60 uderzeń na minutę. Może wynikać z niedoczynności tarczycy, uszkodzenia węzła zatokowego (naturalnego rozrusznika serca), niektórych leków lub starzenia się.
 • Migotanie przedsionków: Jest to jedna z najczęstszych arytmii serca, charakteryzująca się nieregularnym, chaotycznym rytmem skurczów przedsionków. Może to prowadzić do nieregularnego rytmu komór i zwiększonego ryzyka powikłań, takich jak udar mózgu.
 • Flutter przedsionków: Jest to szybkie i nieregularne bicie przedsionków, które może prowadzić do niewydolności serca i zwiększonego ryzyka powikłań, takich jak zakrzepica.
 • Blok przedsionkowo-komorowy: Jest to zaburzenie przewodzenia impulsów elektrycznych między przedsionkami a komorami serca. Może prowadzić do spowolnienia rytmu serca, osłabienia mięśnia sercowego i pogorszenia przepływu krwi.

Objawy arytmii serca mogą być różne, w zależności od rodzaju arytmii i jej nasilenia. Mogą obejmować uczucie kołatania serca, nieregularne bicie serca, zawroty głowy, omdlenia, duszność, ból w klatce piersiowej lub uczucie zmęczenia.

Leczenie arytmii serca może obejmować zmiany stylu życia, takie jak unikanie palenia tytoniu i nadużywania alkoholu, regularną aktywność fizyczną, farmakoterapię w postaci leków przeciwaarytmicznych oraz procedury inwazyjne, takie jak ablacja, wszczepienie rozrusznika serca lub defibrylatora.

Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów arytmii serca, ponieważ niektóre rodzaje arytmii mogą być poważne i wymagać natychmiastowej interwencji medycznej. Regularne monitorowanie i kontrola arytmii są również istotne dla utrzymania zdrowia serca.

zawał serca
zawał serca

Zawał mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego, znany również jako zawał serca lub zawał ściany serca, jest stanem, w którym dochodzi do nagłego niedokrwienia i martwicy fragmentu mięśnia sercowego. Jest to najczęstsza forma choroby wieńcowej, która występuje, gdy przepływ krwi przez naczynia wieńcowe, dostarczające krew do serca, zostaje znacznie ograniczony lub całkowicie zablokowany.

Zawał mięśnia sercowego najczęściej wynika z tworzenia się skrzepu krwi w tętnicach wieńcowych, które są zwężone z powodu miażdżycy. Skrzeplina blokuje przepływ krwi, co prowadzi do niedotlenienia mięśnia sercowego. Im dłużej trwa blokada, tym większe jest ryzyko martwicy mięśnia sercowego.

Objawy zawału mięśnia sercowego mogą różnić się u różnych osób, ale mogą obejmować nagły i intensywny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do ramienia, szczęki, pleców lub żołądka. Inne objawy mogą obejmować duszność, nudności, uczucie silnego lęku, zawroty głowy i utratę przytomności.

W przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego, niezwłoczna interwencja medyczna jest niezbędna. Leczenie zawału mięśnia sercowego ma na celu przywrócenie przepływu krwi do serca jak najszybciej. Może to obejmować podanie leków rozkurczających naczynia krwionośne, leków przeciwzakrzepowych lub trombolizę, a także procedury inwazyjne, takie jak angioplastyka wieńcowa z wszczepieniem stentu lub pomostowanie aortalno-wieńcowe (bypass).

Po przebytym zawale mięśnia sercowego ważne jest kontynuowanie leczenia, zmiany stylu życia i ścisła kontrola czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca i otyłość. Regularne wizyty u lekarza oraz uczestnictwo w programach rehabilitacji kardiologicznej mogą pomóc w zapobieganiu powtórnemu zawałowi i poprawie ogólnego stanu zdrowia serca.

Choroba układu bodźcowo-przewodzącego serca

Choroba układu bodźcoprzewodzącego serca to stan, w którym występują zaburzenia w przewodzeniu impulsów elektrycznych w sercu. Układ bodźcoprzewodzący serca jest odpowiedzialny za regulację rytmu serca poprzez przekazywanie impulsów elektrycznych między różnymi częściami serca.

Choroba układu bodźcoprzewodzącego może mieć różne przyczyny, takie jak starzenie się, uszkodzenia serca, choroba wieńcowa, miażdżyca, zapalenie mięśnia sercowego, urazy serca lub wrodzone wady serca. Może to prowadzić do zakłóceń w normalnym przewodzeniu impulsów elektrycznych i wystąpienia różnych zaburzeń rytmu serca, takich jak tachykardia, bradykardia, bloki przewodzenia czy arytmie.

Objawy choroby układu bodźcoprzewodzącego serca mogą być różne i zależą od rodzaju i nasilenia zaburzeń. Mogą obejmować nieregularne bicie serca, uczucie kołatania serca, zawroty głowy, omdlenia, duszność, osłabienie, zmęczenie lub ból w klatce piersiowej.

Leczenie choroby układu bodźcoprzewodzącego serca może obejmować stosowanie leków przeciarytmicznych, które pomagają kontrolować rytm serca, wszczepienie rozrusznika serca (w przypadku bradykardii), ablacje (usunięcie lub zniszczenie obszarów serca odpowiedzialnych za nieprawidłowe przewodzenie impulsów) lub w niektórych przypadkach przeszczepienie serca.

Regularne monitorowanie i kontrola choroby układu bodźcowo-przewodzącego serca są istotne, aby zapobiegać powikłaniom i utrzymać zdrowie serca. Pacjenci z tą chorobą powinni regularnie uczestniczyć w wizytach kontrolnych u kardiologa oraz stosować zalecone leczenie i unikać czynników ryzyka, które mogą pogarszać stan serca, takich jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy niewłaściwa dieta.

Kardiomiopatia – grupa chorób serca

Kardiomiopatia to ogólny termin, który odnosi się do grupy chorób serca, które wpływają na strukturę i funkcję mięśnia sercowego. W przypadku kardiomiopatii dochodzi do uszkodzenia mięśnia sercowego, co może prowadzić do zaburzeń w pompowaniu krwi przez serce.

Istnieje kilka rodzajów kardiomiopatii, w tym:

 • Kardiomiopatia rozstrzeniowa: Charakteryzuje się rozszerzeniem komór serca, co prowadzi do osłabienia mięśnia sercowego i pogorszenia jego funkcji skurczowej. Objawia się zwiększonym ryzykiem niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca i powikłań zakrzepowo-zatorowych.
 • Kardiomiopatia przerostowa: W tej postaci mięsień sercowy jest nieproporcjonalnie grubszy, co utrudnia prawidłowy przepływ krwi z serca. Może to prowadzić do niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca oraz niedotlenienia innych narządów.
 • Kardiomiopatia restrykcyjna: Polega na sztywności mięśnia sercowego, co ogranicza jego zdolność do rozprężania się podczas wypełniania krwią. Skutkuje to utrudnionym przepływem krwi przez serce i objawami niewydolności serca.
 • Kardiomiopatia arytmogenna prawej komory: Jest to rzadka forma kardiomiopatii, w której dochodzi do zastąpienia zdrowej tkanki mięśnia sercowego przez tkankę bliznowatą. Może to prowadzić do zaburzeń rytmu serca i zwiększonego ryzyka nagłej śmierci sercowej.

Objawy kardiomiopatii mogą obejmować duszność, osłabienie, obrzęki kończyn, nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej, omdlenia lub zawroty głowy. Często jednak objawy są zależne od rodzaju kardiomiopatii i mogą się różnić.

Leczenie kardiomiopatii opiera się na kontrolowaniu objawów, poprawie funkcji serca i zapobieganiu powikłaniom. Może obejmować stosowanie leków, zmiany stylu życia, takie jak ograniczenie wysiłku fizycznego, zbilansowana dieta, unikanie palenia tytoniu oraz w niektórych przypadkach interwencje chirurgiczne, takie jak wszczepienie rozrusznika serca lub przeszczepienie serca.

Ważne jest regularne monitorowanie kardiomiopatii przez lekarza, aby śledzić postęp choroby i dostosować leczenie. Osoby z kardiomiopatią powinny również skonsultować się z kardiologiem w celu ustalenia planu opieki i monitorowania stanu serca.

Zapalenie mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia sercowego, znane również jako zapalenie mięśnia sercowego, jest stanem, w którym dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego, czyli mięśnia ścian serca. Jest to zwykle wynik infekcji wirusowej, ale może również być spowodowane infekcją bakteryjną, grzybiczą lub autoimmunologiczną.

Zapalenie mięśnia sercowego może mieć różne przyczyny, w tym wirusy takie jak wirus Coxsackie, wirus grypy, wirus Epsteina-Barr czy wirus opryszczki. Infekcje bakteryjne, takie jak borelioza, mogą również prowadzić do zapalenia mięśnia sercowego. Ponadto, niektóre choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty układowy czy reumatoidalne zapalenie stawów, mogą również powodować zapalenie mięśnia sercowego.

Objawy zapalenia mięśnia sercowego mogą obejmować ból w klatce piersiowej, duszność, osłabienie, zmęczenie, obrzęki kończyn, nieregularne bicie serca, uczucie kołatania serca, utratę apetytu, bóle mięśni i stawów. W niektórych przypadkach może również wystąpić gorączka.

Leczenie zapalenia mięśnia sercowego zależy od przyczyny. W przypadku infekcji wirusowych często stosuje się leki przeciwwirusowe i leki przeciwzapalne. W przypadku infekcji bakteryjnych konieczne może być podanie antybiotyków. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy zaawansowanym zapaleniu mięśnia sercowego, może być konieczne hospitalizowanie pacjenta i podawanie leków w drodze dożylnego podawania.

Ważne jest, aby osoby z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego jak najszybciej skonsultowały się z lekarzem, ponieważ odpowiednie leczenie może pomóc w kontrolowaniu stanu i minimalizowaniu powikłań. Osoby z historią zapalenia mięśnia sercowego powinny również być regularnie monitorowane przez kardiologa, aby wykryć ewentualne powtórzenia lub pogorszenie stanu serca.

miażdżyca objawy i leczenie
miażdżyca objawy i leczenie

Miażdżyca tętnic obwodowych

Miażdżyca tętnic obwodowych to przewlekła choroba układu naczyniowego, która charakteryzuje się odkładaniem się blaszek miażdżycowych wewnątrz ścian tętnic obwodowych. Jest to wynik procesu, w którym na wewnętrznej ścianie naczyń gromadzą się złogi tłuszczu, cholesterolu, komórek zapalnych i innych substancji, tworząc tzw. blaszki miażdżycowe. Te blaszki mogą się stopniowo powiększać, powodując zwężenie światła naczynia i ograniczenie przepływu krwi.

Miażdżyca tętnic obwodowych może dotyczyć różnych obszarów ciała, takich jak tętnice szyjne (np. tętnica szyjna wewnętrzna), tętnice kończyn dolnych (np. tętnice udowe, tętnice piszczelowe) oraz tętnice narządów wewnętrznych (np. tętnice nerkowe, tętnice jelitowe).

Objawy miażdżycy tętnic obwodowych zależą od obszaru, który jest dotknięty. Mogą obejmować ból, skurcze lub uczucie zmęczenia w kończynach, drętwienie, osłabienie mięśni, owrzodzenia skóry, powolne gojenie się ran, a w przypadku zaawansowanej choroby może wystąpić duszność, ból w klatce piersiowej lub objawy udaru mózgu.

Czynniki ryzyka miażdżycy tętnic obwodowych obejmują palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, cukrzycę, otyłość, brak aktywności fizycznej, niezdrową dietę bogatą w tłuszcze i cukry, predyspozycje genetyczne oraz wiek.

Leczenie miażdżycy tętnic obwodowych ma na celu kontrolowanie objawów, spowolnienie postępu choroby oraz zmniejszenie ryzyka powikłań, takich jak zawał serca, udar mózgu czy niedokrwienie kończyn. Obejmuje to modyfikację stylu życia, taką jak zaprzestanie palenia tytoniu, zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, kontrola poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi, a także stosowanie leków, takich jak leki przeciwpłytkowe, leki obniżające poziom cholesterolu, leki rozszerzające naczynia krwionośne oraz leki na cukrzycę, jeśli jest obecna.

Regularne monitorowanie przez lekarza oraz ścisła kontrola czynników ryzyka są istotne w zapobieganiu postępowi miażdżycy tętnic obwodowych i minimalizowaniu powikłań. W niektórych przypadkach może być konieczne leczenie interwencyjne, takie jak angioplastyka lub pomostowanie naczyń, aby przywrócić prawidłowy przepływ krwi.

Warto pamiętać, że powyższe choroby serca często mają wspólne czynniki ryzyka, takie jak palenie tytoniu, niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej, otyłość, nadużywanie alkoholu i genetyczne predyspozycje. W celu utrzymania zdrowia serca zaleca się prowadzenie zdrowego stylu życia i regularne kontrolowanie stanu zdrowia u lekarza.