zachłystowe zapalenie płuc

Zachłystowe zapalenie płuc to choroba, która cechuje się bardzo szybkim przebiegiem. Jej objawy mogą bowiem wystąpić już nawet w dwie godziny po zachłyśnięciu. Zachłystowe zapalenie płuc czyli zespół Mendelsona może wystąpić zarówno u dzieci, jak i osób starszych, a leczenie polega na wdrożeniu odpowiedniej antybiotykoterapii o szerokim spektrum działania.

Zachłystowe zapalenie płuc

Jak wspomniano powyżej, zespół Mendelsona ma bardzo szybki przebieg. Objawy choroby pojawiają się zazwyczaj pomiędzy drugą, a dwunastą godziną od momentu zachłyśnięcia. Przyczyną zespołu Mendelsona jest przedostanie się pokarmu lub treści pokarmowej wraz z sokiem żołądkowym do dróg oddechowych. Choroba może rozwijać się zarówno u dzieci, dorosłych, jak i osób w podeszłym wieku, a jej wystąpieniu sprzyjają: ciężki ciężki stan kliniczny pacjenta, przeprowadzona reanimacja, występowanie chorób przełyku, w tym zaburzeń połykania czy refluksu, znieczulenie ogólne pacjenta oraz jego intubacja wykonywana w sposób nagły bez uprzedniego przygotowania, ciąża i poród, wcześniactwo, upojenie alkoholowe wraz w utratą przytomności oraz niektóre choroby neurologiczne. W przebiegu zachłystowego zapalenia płuc dochodzi do namnożenia bakterii beztlenowych i gramujemnych bakterii tlenowych, a więc leczenie wymaga zastosowania antybiotykoterapii o bardzo szerokim spektrum działania.

Objawy zachłystowego zapalenia płuc

Pierwsze objawy pojawiają się bardzo szybko i wymagają konsultacji lekarskiej. Są one odmienne od towarzyszących typowemu zapaleniu płuc i obejmują między innymi:

 • osłabienie organizmu,
 • gorączkę,
 • dreszcze,
 • przyspieszony oddech,
 • trudności w oddychaniu,
 • kaszel,
 • nadmiar wydzieliny gromadzącej się w oskrzelach,
 • sinicę,
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi,
 • częstoskurcz,
 • ból w klatce piersiowej, który nasila się podczas wdechu.

W przypadku najmłodszych dzieci objawy zachłystowego zapalenia płuc maja charakter niespecyficzny i trudny do powiązania z chorobą, a wśród nich wymienić można rozdrażnienie, nadmierną płaczliwość oraz niechęć do spożywania pokarmu, w tym ssania piersi.

zapalenie płuc
Zapalenie płuc

Diagnostyka zachłystowego zapalenia płuc

Diagnostyka zachłystowego zapalenia płuc obejmuje badanie fizykalne pacjenta, wywiad medyczny oraz analizę zgłaszanych objawów. Ponadto, może być ona rozszerzona o wykonanie zdjęcia RTG klatki piersiowej. Należy jednak pamiętać o tym, że zmiany w płucach, w tym nacieki zapalne czy zagęszczenie miąższu widoczne są dopiero na dalszym przebiegu choroby. Pogłębiona diagnostyka może również uzgadniać badanie biochemiczne krwi, w tym ocenę poziomu CRP oraz białych krwinek.

Leczenie zachłystowego zapalenia płuc

Leczenie zachłystowego zapalenia płuc może obejmować usuniecie zalegającej w drogach oddechowych treści pokarmowej lub wydzieliny przy użyciu bronchofiberoskopu. Ponadto, leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych i opiera się przede wszystkim na wdrożeniu w krótkim czasie antybiotykoterapii o bardzo szerokim spektrum działania, mechanicznym odsysaniu wydzieliny z dróg oddechowych pacjentów, zwłaszcza tych, którzy nie mają możliwości efektywnego jej odkasływania oraz tlenoterapii. W skaranych przypadkach konieczne jest zaintubowanie pacjenta oraz stosowanie wentylacji mechanicznej za pomocą respiratora.

Zobacz także film na Youtube pt.: Zapalenie oskrzeli objawy

Powikłania po zachłystowym zapaleniu płuc

W zależności od przebiegu choroby oraz indywidualnych predyspozycji pacjenta może dochodzić po powikłań po przebytym zachłystowym zapaleniu płuc. Wśród nich wymienić można nadkażenie bakteryjne, ropień oraz obrzęk płuc, a także zagrażającą życiu pacjenta ostrą niewydolność oddechową.

Napisane przez

Redakcja portalu

Redakcja portalu to grupa specjalistów w zakresie medycyny, dietetyki, zdrowia i profilaktyki.