ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek (AN) jest stanem nagłej utraty funkcji nerek, który może prowadzić do poważnych powikłań i stanów zagrożenia życia. Chociaż AN jest chorobą, która może dotknąć każdego, bez względu na wiek czy stan zdrowia, jest szczególnie powszechna wśród osób starszych i pacjentów z chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca czy choroby serca.

W tym artykule omówimy przyczyny, objawy oraz skuteczne metody leczenia ostrej niewydolności nerek. Dowiesz się, jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę oraz jakie czynniki wpływają na ryzyko jej wystąpienia. Ponadto, omówimy, co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia AN oraz jak dbać o zdrowie nerek.

Dlatego, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ostrej niewydolności nerek i jak uniknąć jej poważnych konsekwencji, zapraszamy do lektury tego artykułu.

Niewydolność nerek – ostra i przewlekła

Oto kilka statystyk na temat ostrej niewydolności nerek:

 1. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), AN dotyka rocznie około 13,3 miliona ludzi na całym świecie.
 2. W Stanach Zjednoczonych ostre uszkodzenie nerek (AKI) występuje u około 1% hospitalizowanych pacjentów i aż 25% pacjentów w jednostkach intensywnej terapii.
 3. AN jest częstym powikłaniem u pacjentów z sepsą i zatruciami, a także u osób z chorobami układu krążenia i cukrzycą.
 4. Ryzyko wystąpienia AN wzrasta u osób starszych oraz u pacjentów z chorobami nerek i nadciśnieniem tętniczym.
 5. Chociaż wiele przypadków AN jest odwracalnych, w cięższych przypadkach może prowadzić do trwałych uszkodzeń nerek i zwiększyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i innych poważnych chorób.
 6. W krajach rozwijających się, AN jest często spowodowana brakiem dostępu do czystej wody pitnej i odpowiedniej opieki medycznej, co przyczynia się do wysokiej śmiertelności z tego powodu.

Te statystyki pokazują, że AN jest chorobą o poważnych konsekwencjach i wymaga natychmiastowej opieki medycznej. Dlatego też, jeśli podejrzewasz u siebie objawy AN, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem nefrologiem.

Czym jest ostra niewydolność nerek

Ostra niewydolność nerek to stan nagłego pogorszenia funkcji nerek, który może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. W tym stanie nerki przestają prawidłowo usuwać toksyny i nadmiar płynów z organizmu, co może prowadzić do zatrucia organizmu.

Objawy ostrej niewydolności nerek mogą obejmować zmniejszenie ilości wydalanej moczu, obrzęki, zmęczenie, nudności, wymioty, ból brzucha, wzrost ciśnienia krwi, duszność i zaburzenia świadomości. W niektórych przypadkach ostrej niewydolności nerek może towarzyszyć ostry ból w okolicy lędźwiowej.

Do przyczyn ostrej niewydolności nerek należą m.in. urazy, choroby autoimmunologiczne, niedokrwienie, niewydolność krążenia, zatrucia, ostre zakażenia oraz stosowanie niektórych leków.

Leczenie ostrej niewydolności nerek zależy od przyczyny oraz stopnia uszkodzenia nerek i może obejmować nawadnianie organizmu, farmakoterapię oraz w niektórych przypadkach dializę lub transplantację nerki. W przypadku wystąpienia objawów ostrej niewydolności nerek, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

budowa nerki
budowa nerki

Objawy ostrej niewydolności nerek

Objawy ostrej niewydolności nerek zazwyczaj pojawiają się nagłego, w ciągu kilku godzin do kilku dni. Są to między innymi:

 • Zmniejszenie ilości wydalanej moczu – osoba dotknięta AN może zauważyć zmniejszenie ilości moczu, którą wydala, albo przestać wydalać moczu całkowicie.
 • Obrzęki, które występują zwykle wokół oczu, kończyn, brzucha i płuc.
 • Zmęczenie – osoba dotknięta AN może czuć się bardzo zmęczona i słaba.
 • Nudności i wymioty – mogą wystąpić na skutek zatrucia organizmu toksynami, których nerki nie są w stanie usunąć.
 • Ból brzucha – zazwyczaj odczuwany jest w górnej części brzucha, ale może występować również w okolicy lędźwiowej.
 • Wzrost ciśnienia krwi, który może być spowodowany przez nagromadzenie płynów i toksyn w organizmie.
 • Duszność, która wynika z nagromadzenia płynów w płucach.
 • Zaburzenia świadomości – w ciężkich przypadkach ostrej niewydolności nerek osoba dotknięta może zacząć odczuwać dezorientację, senność, a nawet utratę przytomności.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Przyczyny ostrej niewydolności nerek mogą być różnorodne, a wiele z nich zależy od wieku, stylu życia i chorób współistniejących pacjenta.

Przyczyny ostrej niewydolności nerek

Do najczęstszych przyczyn AN należą:

 • Niedokrwienie nerek – spowodowane niedostatecznym przepływem krwi przez naczynia krwionośne nerki. Może być spowodowane zatorami tętniczymi lub zakrzepami, a także obniżeniem ciśnienia krwi.
 • Zatrucia – w wyniku nadmiernego spożycia leków lub substancji toksycznych, jak alkohol, narkotyki, środki chemiczne itp.
 • Zakażenia – ostra niewydolność nerek może być spowodowana zakażeniem układu moczowego lub sepsą, co prowadzi do uszkodzenia nerek.
 • Choroby autoimmunologiczne – takie jak toczeń rumieniowaty układowy, choroba Hashimoto czy zapalenie naczyń mogą prowadzić do AN.
 • Ostre urazy nerek – takie jak urazy mechaniczne, w tym urazy pourazowe, urazy termiczne czy promieniowanie jonizujące.
 • Niewydolność serca – pacjenci z niewydolnością serca są narażeni na rozwój ostrej niewydolności nerek, ponieważ niedostateczne przepływy krwi mogą prowadzić do uszkodzenia nerek.
 • Niedrożność dróg moczowych – może być spowodowana przez kamienie nerkowe, guzy, zrosty czy przepukliny.
 • Skutki uboczne leków – niektóre leki, takie jak NLPZ, ACEI, diuretyki, antybiotyki i cytostatyki, mogą prowadzić do AN w przypadku stosowania w nadmiernych ilościach lub długim okresie czasu.

W przypadku wystąpienia objawów ostrej niewydolności nerek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu wykonania odpowiedniej diagnostyki i ustalenia przyczyny choroby.

Jak wygląda diagnoza ostrej niewydolności nerek?

Aby zdiagnozować ostrej niewydolności nerek (AN), lekarz przeprowadzi serię badań diagnostycznych, które pomogą zidentyfikować przyczynę choroby oraz określić stopień uszkodzenia nerek. Oto niektóre z badań, które mogą być przeprowadzone w przypadku podejrzenia AN:

 • Badanie moczu – pozwala na ocenę ilości i jakości wydalanej przez organizm moczu, a także na wykrycie obecności krwi, białka lub innych nieprawidłowości w moczu.
 • Badania krwi – pozwalają na ocenę poziomu kreatyniny, mocznika i elektrolitów w organizmie, co pozwala na określenie stopnia uszkodzenia nerek.
 • USG nerek – pozwala na zobrazowanie nerek i ocenę ich wielkości i kształtu.
 • Tomografia komputerowa – pozwala na bardziej szczegółową ocenę nerek i identyfikację nieprawidłowości, takich jak kamienie nerkowe, guzy lub przepukliny.
 • Biopsja nerek – w przypadku podejrzenia chorób autoimmunologicznych lub zakażeń, lekarz może zdecydować o pobraniu próbki tkanki nerkowej do badania mikroskopowego.
 • Testy funkcji nerek – pozwalają na określenie, jak dobrze nerki filtrują krew i usuwają odpady z organizmu.
 • Testy wywołania – pozwalają na ocenę reakcji nerek na podanie specjalnych substancji, takich jak kreatynina czy EDTA.

Wszystkie powyższe badania są pomocne w postawieniu diagnozy AN i określeniu przyczyny choroby. Lekarz dobierze odpowiednie badania w zależności od indywidualnych objawów i historii pacjenta.

niewydolność nerek
niewydolność nerek

Leczenie ostrej niewydolności nerek

Leczenie ostrej niewydolności nerek (AN) zależy od przyczyny choroby i stopnia uszkodzenia nerek. W większości przypadków leczenie polega na zapewnieniu odpowiedniej opieki medycznej, takiej jak kontrolowanie poziomu płynów i elektrolitów oraz leczenie chorób współistniejących, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie nerek.

W przypadku poważniejszych przypadków AN, pacjenci mogą wymagać hospitalizacji i leczenia w szpitalu, a nawet leczenia intensywnego, w zależności od stopnia uszkodzenia nerek. Oto niektóre z możliwych sposobów leczenia AN:

 • Dializa – stosowana w przypadku zaawansowanej niewydolności nerek, kiedy nerki nie są w stanie usunąć wystarczającej ilości toksyn z organizmu. Dializa polega na mechanicznym oczyszczaniu krwi z toksyn i nadmiaru płynów.
 • Leki – stosowane w celu kontroli poziomu płynów i elektrolitów, a także w celu leczenia chorób współistniejących, takich jak choroby serca czy zakażenia.
 • Leczenie przyczynowe – w przypadku niewydolności nerek spowodowanej chorobami autoimmunologicznymi, zakażeniami, urazami lub niedokrwieniem, lekarz będzie dążył do leczenia przyczynowego, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu nerek.
 • Zmiany w stylu życia – pacjenci z AN powinni ograniczyć spożycie soli, alkoholu i kofeiny oraz kontrolować swoją dietę i poziom aktywności fizycznej.
 • Monitorowanie i opieka medyczna – pacjenci z AN powinni regularnie odwiedzać lekarza w celu monitorowania stanu nerek i wykonywania odpowiednich badań kontrolnych.

W przypadku ostrej niewydolności nerek niezbędne jest natychmiastowe działanie, aby zapobiec powikłaniom i zmniejszyć ryzyko trwałych uszkodzeń nerek. Dlatego też, jeśli podejrzewasz u siebie objawy AN, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.