choroby nerek

Życie z chorobą nerek może być niezwykle trudne. Niezależnie od tego, czy jest to choroba wrodzona, czy nabyta, codzienne radzenie sobie z fizycznymi, emocjonalnymi i psychicznymi obciążeniami tych przewlekłych chorób może mieć głęboki wpływ na jakość życia. W tym poście na blogu omawiamy niektóre z typowych typów wrodzonych i nabytych chorób nerek, a także sposoby radzenia sobie z nimi, abyś mógł prowadzić najzdrowsze życie.

Wrodzone choroby nerek

Wrodzone choroby nerek to grupa chorób, które pojawiają się już w okresie płodowym lub wczesnego dzieciństwa. Poniżej przedstawiam kilka z najczęstszych wad wrodzonych nerek:

 1. Przewężenie moczowodu

Przewężenie moczowodu to wada, w której moczowód jest zwężony, co powoduje trudności w odprowadzaniu moczu z nerek. Objawy obejmują ból brzucha, niewielką ilość wydalanej moczu oraz powtarzające się infekcje układu moczowego.

 1. Dysplazja nerkowa

Dysplazja nerkowa to wada polegająca na nieprawidłowym rozwoju tkanki nerkowej. Może to prowadzić do powstawania torbieli lub guzków w nerkach, co z kolei może skutkować nadciśnieniem, białkomoczem i niewydolnością nerek.

 1. Agenezja nerki

Agenezja nerki to wada, w której jedna z nerek nie rozwija się w ogóle. W większości przypadków druga nerka jest zdrowa i jest w stanie przejąć funkcję obu nerek, ale w niektórych przypadkach może wystąpić niewydolność nerek.

 1. Hipo-plazja nerki

Hipo-plazja nerki to wada, w której jedna z nerek rozwija się słabiej niż druga. Może to prowadzić do niewydolności nerek, nadciśnienia i innych powikłań.

 1. Wielotorbielowatość nerek

Wielotorbielowatość nerek to choroba, w której nerkę porasta wiele torbieli wypełnionych płynem. Choroba ta może prowadzić do niewydolności nerek, nadciśnienia tętniczego oraz infekcji układu moczowego.

 1. Zespół nerczycowy wrodzony

Zespół nerczycowy wrodzony to rzadka choroba, która prowadzi do niskiego poziomu białka w osoczu krwi i obrzęków. Choroba ta jest spowodowana nieprawidłowościami w budowie błony filtracyjnej w nerkach.

Wrodzone choroby nerek są zwykle diagnozowane w okresie dzieciństwa i wymagają opieki lekarskiej przez całe życie. W zależności od rodzaju i ciężkości choroby, leczenie może obejmować farmakoterapię, dietę, a w niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych lub transplantacji nerek.

Zobacz także: Objawy kolki nerkowej.

niewydolność nerek
niewydolność nerek

Nabyte choroby nerek

Nabyte choroby nerek to grupa chorób, które rozwijają się w trakcie życia, a nie są związane z wadami wrodzonymi. Poniżej przedstawiam kilka z najczęstszych nabytych chorób nerek:

 1. Choroba nerek wywołana cukrzycą

Cukrzyca jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób nerek. W cukrzycy dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych, które zaopatrują nerki, co prowadzi do ich uszkodzenia i niewydolności. Cukrzyca to choroba metaboliczna, która może prowadzić do uszkodzenia wielu narządów, w tym nerek. Oto kilka chorób nerek, które mogą być wywołane przez cukrzycę:

 • Nefropatia cukrzycowa – jest to najczęstsza choroba nerek wywołana przez cukrzycę. W przypadku nefropatii cukrzycowej uszkodzenie nerek prowadzi do utraty białka z moczem, a w końcu może prowadzić do niewydolności nerek.
 • Zapalenie nerek – cukrzyca zwiększa ryzyko infekcji dróg moczowych, które mogą prowadzić do zapalenia nerek.
 • Kamica nerkowa – cukrzyca zwiększa ryzyko tworzenia kamieni nerkowych, które mogą prowadzić do bólu i uszkodzenia nerek.
 • Uraz nerek – cukrzyca zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek, które mogą prowadzić do zaburzeń czynności nerek.
 • Zakażenia dróg moczowych – cukrzyca zwiększa ryzyko infekcji dróg moczowych, które mogą prowadzić do zapalenia nerek i innych powikłań.
 • Choroby autoimmunologiczne – cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń lub zapalenie naczyń, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie nerek.

Wszystkie te choroby nerek wywołane przez cukrzycę wymagają monitorowania i leczenia, aby uniknąć dalszego uszkodzenia nerek. Osoby z cukrzycą powinny regularnie przeprowadzać badania nerek i monitorować swoją czynność nerek, aby zapobiec poważnym komplikacjom.

atak kolki nerkowej
atak kolki nerkowej
 1. Choroba nerek wywołana nadciśnieniem tętniczym

Nadciśnienie tętnicze jest również jednym z czynników ryzyka chorób nerek. Wysokie ciśnienie krwi uszkadza naczynia krwionośne nerki, co prowadzi do zmniejszenia ich funkcji. Nadciśnienie tętnicze to stan, w którym ciśnienie krwi w tętnicach jest wyższe niż norma i utrzymuje się na tym poziomie przez dłuższy czas. Wysokie ciśnienie krwi może prowadzić do uszkodzenia wielu narządów, w tym nerek. Oto kilka chorób nerek, które mogą być wywołane przez nadciśnienie tętnicze:

 • Nefropatia nadciśnieniowa – jest to jedna z najczęstszych chorób nerek wywołana przez nadciśnienie tętnicze. W przypadku nefropatii nadciśnieniowej ciśnienie krwi uszkadza naczynia krwionośne w nerkach, co prowadzi do utraty białka z moczem, a w końcu może prowadzić do niewydolności nerek.
 • Skurcz naczyń nerkowych – nadciśnienie tętnicze może powodować skurcz naczyń krwionośnych w nerkach, co zmniejsza przepływ krwi do tych narządów. To z kolei może prowadzić do uszkodzenia nerek i pogorszenia ich funkcji.
 • Niewydolność nerek – długotrwałe nadciśnienie tętnicze może prowadzić do stopniowego uszkodzenia nerek i ostatecznie do ich niewydolności.
 • Zapalenie nerek – nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko infekcji dróg moczowych, które mogą prowadzić do zapalenia nerek.
 • Kamica nerkowa – nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko tworzenia kamieni nerkowych, które mogą prowadzić do bólu i uszkodzenia nerek.
 • Zmniejszenie przepływu krwi do nerek – nadciśnienie tętnicze może prowadzić do zmniejszenia przepływu krwi do nerek, co utrudnia ich pracę i wpływa na ich funkcjonowanie.

Wszystkie te choroby nerek wywołane przez nadciśnienie tętnicze wymagają monitorowania i leczenia, aby uniknąć dalszego uszkodzenia nerek. Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny regularnie przeprowadzać badania nerek i monitorować swoją czynność nerek, aby zapobiec poważnym komplikacjom.

kamica nerkowa
kamica nerkowa
 1. Choroba nerek wywołana chorobami autoimmunologicznymi

Choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty układowy i choroba Hashimoto, mogą prowadzić do uszkodzenia nerek. Choroby autoimmunologiczne to schorzenia, w których układ odpornościowy atakuje własne ciało, w tym narządy, takie jak nerki. Oto kilka chorób nerek, które mogą być wywołane przez choroby autoimmunologiczne:

 • Zapalenie kłębków nerkowych (łac. glomerulonefritis) – to choroba nerek, która może być wywołana przez różne choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń, choroba posurowicza lub choroba Hashimoto. W wyniku ataku układu odpornościowego na kłębuszki nerkowe może dojść do uszkodzenia nerek i zaburzeń ich funkcjonowania.
 • Zapalenie nerek związane z IgA (łac. IgA nefropatia) – to choroba nerek, w której immunoglobulina A (IgA), jeden z rodzajów białek układu odpornościowego, odkłada się w kłębuszkach nerkowych i prowadzi do stanu zapalnego i uszkodzenia nerek.
 • Zespół Sjogrena – to choroba autoimmunologiczna, która może wpłynąć na wiele narządów, w tym na nerki. W przypadku zespołu Sjogrena, układ odpornościowy atakuje gruczoły, które wytwarzają śluz i wilgoć, a to może prowadzić do suchych oczu, jamy ustnej oraz zapalenia nerek.
 • Choroba wielotorbielowata nerek (łac. polycystic kidney disease) – to choroba genetyczna, która może być wywołana przez nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego. Choroba ta charakteryzuje się tworzeniem się cyst w nerkach, co może prowadzić do uszkodzenia tych narządów i niewydolności nerek.
 • Zapalenie naczyń – choroby autoimmunologiczne, takie jak zapalenie naczyń, mogą wpłynąć na przepływ krwi przez nerki i prowadzić do uszkodzenia tych narządów.

Wszystkie te choroby nerek wywołane przez choroby autoimmunologiczne wymagają monitorowania i leczenia, aby uniknąć dalszego uszkodzenia nerek. Osoby z chorobami autoimmunologicznymi powinny regularnie przeprowadzać badania nerek i monitorować swoją czynność nerek, aby zapobiec poważnym komplikacjom.

zawał nerki
zawał nerki
 1. Choroba nerek wywołana stosowaniem niektórych leków

Niektóre leki, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne, mogą uszkadzać nerki i prowadzić do chorób nerek. Niektóre leki mogą prowadzić do chorób nerek, zwłaszcza w przypadku stosowania ich przez długi czas lub w zbyt wysokich dawkach. Oto kilka chorób nerek, które mogą być wywołane przez niektóre leki:

 • Nefropatia pozaśródbłonkowa (łac. interstitial nephritis) – to stan zapalny tkanki między kłębuszkami nerkowymi, który może być wywołany przez niektóre leki, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), antybiotyki, diuretyki, leki przeciwgrzybicze i leki przeciwnowotworowe.
 • Nefropatia IgA związana z lekami – to rzadka choroba nerek, która może być wywołana przez niektóre leki, takie jak penicylamina (stosowana w leczeniu choroby Wilsona), kaptopryl (stosowany w leczeniu nadciśnienia) i leki przeciwnowotworowe.
 • Kłębuszkowe zapalenie nerek – to choroba nerek, w której tkanka kłębuszkowa nerek jest uszkodzona. Może być wywołana przez niektóre leki, takie jak leki przeciwkrzepliwe, penicylina, sulfonamidy i NLPZ.
 • Nefrotoksyczność związana z lekami – to uszkodzenie nerek związane z przyjmowaniem niektórych leków, takich jak antybiotyki aminoglikozydowe, niektóre leki przeciwwirusowe, leki przeciwnowotworowe i leki immunosupresyjne.
 • Kamica nerkowa – niektóre leki, takie jak leki moczopędne, które zwiększają ilość wody wydalanej z organizmu, mogą zwiększać ryzyko powstawania kamieni nerkowych, które mogą prowadzić do chorób nerek.

W przypadku stosowania jakiegokolwiek leku, zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza i informować go o wszelkich niepożądanych skutkach ubocznych. Jeśli podejrzewasz, że jakiś lek może wpływać na funkcjonowanie Twoich nerek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, aby przeprowadził odpowiednie badania i przepisał odpowiednie leczenie.

odmiedniczkowe zapalenie nerek
odmiedniczkowe zapalenie nerek
 1. Choroba nerek wywołana infekcjami

Ciężkie infekcje, takie jak zapalenie nerek, mogą prowadzić do uszkodzenia nerki i niewydolności nerek. Infekcje mogą prowadzić do różnych chorób nerek, zarówno ostrych, jak i przewlekłych. Oto kilka chorób nerek, które mogą być wywołane przez infekcje:

 • Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek (OAZN) – to stan zapalny jednej lub obu nerek, który zazwyczaj jest spowodowany przez bakterie wnikające z dróg moczowych do nerek. OAZN może powodować gorączkę, ból w boku lub podbrzuszu, nudności i wymioty.
 • Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek – to stan zapalny nerek, który rozwija się stopniowo i jest związany z nawracającymi infekcjami dróg moczowych. Przewlekłe OAZN może prowadzić do uszkodzenia nerek, a w niektórych przypadkach do niewydolności nerek.
 • Zapalenie kłębków nerkowych (łac. glomerulonephritis) – to choroba autoimmunologiczna lub infekcyjna, w której tkanka kłębuszkowa nerek jest uszkodzona. Infekcje bakteryjne lub wirusowe, takie jak streptokoki czy HIV, mogą prowadzić do rozwoju zapalenia kłębków nerkowych.
 • Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) – to choroba nerek, w której krwinki czerwone ulegają rozpadowi, a produkty rozpadu krwinek powodują uszkodzenie nerek. HUS może być wywołany przez infekcje bakteryjne, takie jak Escherichia coli.
 • Zapalenie miedniczek nerkowych (łac. pyelonephritis) – to stan zapalny tkanki między kłębuszkami nerkowymi, który zwykle jest spowodowany przez bakterie z dróg moczowych. Pyelonephritis może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak sepsa lub uszkodzenie nerek.

W przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg moczowych lub innych objawów sugerujących choroby nerek, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, który może przeprowadzić odpowiednie badania i zalecić odpowiednie leczenie. Ważne jest również unikanie infekcji dróg moczowych poprzez odpowiednią higienę intymną oraz picie odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia.

zioła na nerki
zioła na nerki
 1. Kamica nerkowa

Kamica nerkowa to choroba, w której w drogach moczowych tworzą się złogi, zwane kamieniami, które mogą uszkadzać nerki i prowadzić do ich niewydolności. Kamienie nerkowe mogą prowadzić do uszkodzenia nerek na kilka sposobów:

 • Blokowanie dróg moczowych: Kamienie nerkowe, jeśli są na tyle duże, mogą blokować drogę moczową, co prowadzi do zalegania moczu w nerce. Zastój moczu może prowadzić do powstania infekcji, która z kolei może uszkodzić nerki. Ponadto, zastój moczu może prowadzić do powstania wysokiego ciśnienia krwi w nerce, co również może uszkadzać nerki.
 • Uszkodzenie miąższu nerkowego: Kamienie nerkowe, przemieszczając się przez drogi moczowe, mogą uszkadzać tkankę nerki, w szczególności miąższ nerkowy. Uszkodzenie miąższu nerkowego może prowadzić do utraty funkcji nerek i ich niewydolności.
 • Zapalenie nerek: Kamienie nerkowe, jeśli blokują drogę moczową, mogą prowadzić do rozwoju zapalenia nerek (ostrych lub przewlekłych). Zapalenie nerek może prowadzić do uszkodzenia struktur nerki i utraty ich funkcji.
 • Prowadzenie do tworzenia się kolejnych kamieni nerkowych: Kamienie nerkowe, jeśli są pozostawione bez leczenia, mogą prowadzić do powstawania kolejnych kamieni, co zwiększa ryzyko powikłań i uszkodzenia nerki.

Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, jeśli podejrzewa się obecność kamieni nerkowych. Lekarz może przeprowadzić badania, zdiagnozować kamienie nerkowe i zalecić odpowiednie leczenie, które może pomóc uniknąć poważnych powikłań i uszkodzenia nerek.

Leczenie chorób nerek zależy od przyczyny i ciężkości choroby. W przypadku chorób nerek wywołanych cukrzycą lub nadciśnieniem tętniczym, ważne jest leczenie tych chorób, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu nerek. W przypadku niewydolności nerek może być konieczna dializa lub przeszczepienie nerek.